O firmie

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa fachowym doradztwem na każdym etapie prowadzonej działalności. Zajmujemy się pełną księgowością. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, obsługę kadrowo-płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję na potrzeby podatku VAT oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przygotowujemy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.